TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE YENİ DÜZENLEME

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE YENİ DÜZENLEME GETİRİLDİ Tarımsal kaynaklı nitratın suda neden olduğu kirlenmenin tespit edilmesi

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE YENİ DÜZENLEMETARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE YENİ DÜZENLEME GETİRİLDİ

Tarımsal kaynaklı nitratın suda neden olduğu kirlenmenin tespit edilmesi, azaltılması ve önlenmesi amacıyla 18 Şubat 2004 tarih ve 29377 sayı Resmî Gazetede yayımlanan "Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği" revize edilerek 23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Tebliği 11.02.2017 tarih ve 29976 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Tarımsal Kaynaklı nitrat kirliliğine maruz kalabilecek olan İl merkezi ve ilçe merkezinde 17 adet yer üstü ve 17 adet yer altı olmak üzere toplam 34 adet su kaynağı istasyonu belirlenmiş ve buralardan örnekler alınmaktadır.
Yayınlanan tebliğ gereğince İlimizde hayvancılık işletmelerinde ortaya çıkan hayvan gübrelerinin doğrudan tarım alanlarına dökülmesi nedeniyle toprağı, çevreyi, insan sağlığını tehdit eden nitrat kirliliğini önlemek veya azaltmak amacıyla, hayvancılık işletmelerinde usulüne uygun biriktirilmeyen hayvan gübrelerinin Kasım-Aralık-Ocak aylarında yağmur sularıyla yıkanması sonucunda yer altı ve yer üstü yüzey sularının kirlenmesine olan etkisinin azaltılması için, İlimizde hayvan gübresi üretim kapasitesi 3500 kg ve daha fazla azot üreten işletmeler tespit edilmiştir. İlimiz genelinde tespiti yapılan 114 hayvan işletmesi Müdürlüğümüz teknik elemanları tarafından ziyaret edilerek hayvan gübrelerinden kaynaklanan nitrat kirliliği hakkında işletme sahiplerine bilgi verilmiş, ayrıca nitrat kirliliğini önlemek amacı ile sızdırmaz gübre çukuru yapılması için bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.
Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları