Kahramanmaraş 11. Kalkınma Planı İstişare Toplantıları

Kahramanmaraş 11. Kalkınma Planı İstişare Toplantıları Kamu ve özel kesim kuruluşları üniversiteler ile sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla

Kahramanmaraş 11. Kalkınma Planı İstişare ToplantılarıKahramanmaraş 11. Kalkınma Planı İstişare Toplantıları
Kamu ve özel kesim kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla hazırlanan Onuncu Kalkınma Planının kapsadığı dönem (2014-2018) tamamlanmak üzeredir. On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları, 2019-2023 yıllarını kapsamak üzere başlatılmıştır.

On Birinci Kalkınma Planı'nın Türkiye'nin odaklanacağı kritik önemdeki yapısal dönüşüm alanlarını ve bunlara ilişkin hedef ve stratejileri de ortaya koyacak temel politika belgesi olacaktır.

Ülkenin uzun vadeli kalkınma politikaları, ekonomik büyümenin yanı sıra insani gelişmişlik, hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, kurumsallaşma, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık boyutlarını da içerecek şekilde çok yönlü bir anlayışla oluşturulmakta ve bütüncül bir bakış açısıyla hayata geçirilmektedir.

On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dâhil olması önem taşımaktadır.

Kahramanmaraş Valiliğinin desteği ve yönlendirmesi, kalkınma ajanslarının koordinasyonuyla Kahramanmaraş İlinde anket çalışması yapılması ve il toplantıları düzenlenerek yerel paydaşların görüş ve önerilerinin alınması planlanmıştır.

On birinci planın güçlü ve yaygın bir toplumsal ve kurumsal sahipliliğinin oluşturulması için vatandaşlara yönelik anket çalışması

http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr adresinde devam etmektedir.

http://www.dogaka.gov.tr/duyuru-detay.asp?M=2&Medya=guncel-duyurular&D=2815&Duyuru=kahramanmaras-11-kalkinma-plani-istisare-toplantilari
Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları