ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİ KORUMA ÇATAK PROGRAMI

ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİ KORUMA ÇATAK PROGRAMI MÜRACAATLARI BAŞLAMIŞTIR Bakanlar Kurulu Kararı ile 24/04/2015 tarih ve 29336 sayılı Resmi

ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİ KORUMA ÇATAK PROGRAMIÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİ KORUMA (ÇATAK) PROGRAMI MÜRACAATLARI BAŞLAMIŞTIR

Bakanlar Kurulu Kararı ile 24/04/2015 tarih ve 29336 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) Programına 2015 yılında ilimizde dahil edilmiştir.
Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) Programının amacı, toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılması olarak tanımlananÇevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) programını Tercih Eden Üreticilere 3 kategoride destekleme uygulaması yapılacaktır.
Aşağıdaki kategorilerde belirtilen, il/ilçe ÇATAK uygulama birimi tarafından uygun görülen ve uygulamalardan en az birini tatbik eden üreticilere, İl Çatak Uygulama Komisyonu tarafından onaylandıktan sonra dekar başına yılda bir defa olmak üzere üç yıl süre ile ödeme yapılacaktır. Müracaatlar 13.02.2017 tarihi itibari ile başlamış olup, 22.09.2017 tarihine kadar devam edecektir.
1.Kategori:Tek yıllık bitkilerin üretildiği alanda minimum işlemeli tarımın yapılması.(30 TL/da)
2.Kategori: Toprak ve su yapısının korunması ile erozyonun önlenmesi amacıyla; setleme, teraslama, canlı veya cansız perdeleme, taş toplama, açık drenaj uygulaması, jips uygulaması, kükürt veya kireç uygulaması, malçlama, ahır veya çiftlik gübresi ile gübreleme, yeşil gübreleme, aşırı otlatmanın engellenmesi, çok yıllık buğdaygiller veya yonca hariç çok yıllık baklagiller ile alanı kaplama gibi tedbirlerden her yıl en az iki uygulamanın yapılması veya bu tedbirlerin en az biriyle birlikte arazinin boş bırakılması uygulaması.(60 TL/da)
3. Kategori:Çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalardan oluşan ve aşağıda belirtildiği şekilde gruplandırılan uygulamalardan birisinin tatbik edilmesi:
1) Tarımsal girdilerin çevreye duyarlı bir şekilde kullanımını sağlamak üzere; su tüketimini asgariye indirecek uygun basınçlı sulama sistemleri ile birlikte entegre ürün yönetimi genel prensiplerinde gübre ve bitki koruma ürünlerinin kullanılması.
2) Organik tarım veya iyi tarım uygulamalarının, bu kategori veya diğer kategorilerde yer alan tedbirlerden en az biri ile birlikte uygulanması.
3) Kapalı drenaj sisteminin, bu kategori veya diğer kategorilerde yer alan tedbirlerden en az biri ile birlikte uygulanması. (135 TL/da)
Bu projeye katılmak ve desteklemesinden yararlanmak isteyen çiftçilerimiz İl,İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurarak daha geniş bilgiyi alabilirler.
Gelecek nesillere mutlu bir yaşam için, Yakmaya, Kirletmeye, Savurmaya, Devirmeye ÇATAK’la Son Verelim.
Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları