Seçmen kütüklerinin güncellenmesi yapılacak

Osmaniye Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Doğan Kartal, seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesine yönelik muhtarlık bölgesi askı listelerinin 18 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 08.00'de askıya çıkarılacağını bildirdi.

Seçmen kütüklerinin güncellenmesi yapılacak
Osmaniye Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Doğan Kartal, seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesine yönelik muhtarlık bölgesi askı listelerinin 18 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 08.00'de askıya çıkarılacağını bildirdi.
Kartal, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna sunulacak olması nedeniyle, 18 Şubatta askıya çıkartılacak listelerin 26 Şubat 2017 Pazar günü saat 17.00'de askıdan indirileceğini ve 10 Mart 2017 saat 17.00'de kesinleştirileceğini belirtti.
Seçmen kütüğünün düzenlenme tarihi olan 16 Şubat 2017 Perşembe gününden askı listelerinin indirilme tarihi olan 26 Şubat 2017 Pazar günü arasında kalan süre hakkında bilgi veren Kartal, Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksik ya da nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan, askı süresi içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan kişilerin müracaatları, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde belirtilenler tarafından yapılacaktır. Bu kapsamda yapılan müracaatlarda Elektrik, Su, Telefon, Doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir dedi.
Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, belirtilen belgeleri eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne yapabileceklerini kaydeden Kartal, Başvuruyu alan nüfus müdürlüğü başvuru belgelerini adresin bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne aynı gün faks veya elektronik ortamda göndereceklerdir. İlgili nüfus müdürlüğünce tescil edilen adres beyan formu ve ekleri, ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına karar verilmek üzere derhal gönderilecektir. Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinin 3. fıkrası gereği özel vekaletname ile başvuranlar sadece vekalet veren adına adres beyanında bulunabileceklerdir. Öğrenci olup, seçmen niteliği taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler(askeri öğrenciler hariç) öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden yurtta kaldıklarına ilişkin belgelerini nüfus müdürlüklerine ibraz etmeleri halinde adres değişikliği beyanında bulunabileceklerdir diye konuştu.
Yerleşim yeri adresi yurtdışı olanlardan askı süresi içinde yurt içinde bulunanların en yakın nüfus müdürlüğüne pasaportları ile birlikte müracaat ederek adres beyan formlarını ve adres tescil işlemini yaptırmaları gerektiğine vurgu yapan Kartal,sözlerini şöyle sürdürdü:
Nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına ya da bulundukları yer ilçe seçim kurullarına vermeleri halinde kayıtları yapılacaktır. Daha önce belirtildiği gibi ilçe nüfus müdürlükleri mesai günleri 17.00-18.00, hafta sonu cumartesi-pazar günleri ise 09.00-17.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. Valilik Basın
Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları