Rektör adayı Korkut, OKÜ için hedef ve projelerini açıkladı

OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi OKÜ Rektör adayı olan ve halen Gazi Üniversitesinde Bölüm Başkanlığı görevini yür

 Rektör adayı Korkut, OKÜ için hedef ve projelerini açıkladıOSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektör adayı olan ve halen Gazi Üniversitesinde Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. İhsan Korkut, OKÜ için hedef ve projelerini açıkladı. Temel hedeflerini sıralayan Korkut, "Öğretim Üyeleri ve Öğrencilerin Proje çalışmalarına teşvik edilerek,ekip çalışmasına özendirici faaliyetlere önem verilmesi, Öğrenciler için burs ve proje imkânlarının geliştirilmesi, sağlıklı ve çağdaş çalışma ortamları oluşturulması, sosyal hayata daha aktif katılımlarını teşvik eden mekanizmaların hayata geçirilmesi, Bilgiye ulaşmada fırsat eşitliğinin sağlanması, Aktif sosyal yaşam sürdürülebilirliği için mevcut KAMPÜS yaşam alanlarının arttırılması, Huzurlu bir Üniversite ortamında, ekip çalışması ruhunun hâkim olması, Karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde, kurumsallaşmayı pekiştiren kurallar ve yönetmelikleri objektif olarak icra eden, şeffaf bir yönetim anlayışının yerleştirilmesi, Öğretim Üyelerinin özlük haklarına saygı gösteren bir yönetim anlayışının yerleştirilmesi, Öğrenci kabulü gerçekleşmemiş mevcut bölümlere öğrenci almak için çalışmaların süratle tamamlanması, Üniversitelerin temel misyonu olan akademik gelişimi sürdürülebilir kılmak için, lisansüstü programlara gerekli özen ve ilginin gösterilmesi, Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını süratle hayata geçirebilmesi için,  temel alanlardan başlamak suretiyle, indekslerde taranan hüviyette, süreli yayınlar çıkarılması, Yönetim piramidinin tabanını esas alan, bir yapılanmayla,  Akademik Kurul kararlarının ön planda tutulması, Üniversitede bilimsel ve sosyal yaşam alanlarının ilgi odağı haline getirilmesi, Akademik ve idari personel açığının süratle karşılanması, Yeni açılacak bölüm ve fakültelerin belirlenmesinde, Sivil Toplum Kuruluşları başta olmak üzere tüm üniversite paydaşlarımızın görüş ve önerilerinin alınarak, bölgemizdeki potansiyellerin değerlendirilmesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Ve Turizm Fakültesi gibi bölgemize katma değer sağlayacak yeni birimler için araştırma ve hazırlık yapılması, Devletimiz ve milletimiz imkânlarının ortak hedefler çerçevesinde Üniversitemiz ile buluşturulması, Sosyal hayatı sürdürebilir kılan her türlü faaliyete önem verilerek gerekli desteğin sağlanması için “şeffaf, demokratik ve hukuka saygılı” bir yönetim anlayışıdır." dedi.
Hedeflerini başarıyla hayata geçirebilmek amacıyla,  “Değişim, Gelişim ve Güç Birliği için Sizinle Birlikte” sloganıyla çalışmalarını devam ettiren KORKUT, gerçekleştireceği temel projelerle ilgili şöyle dedi:
"Etkin proje çalışmaları yapılacak, Öğretim Üyelerinden öğrencilerine kadar her düzeyde katılımın sağlandığı “OKÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve OKÜ Teknoparkı” nın kurulmasıyla Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği ve sektörel çalışmalara destek birimlerinin oluşturulması, Fikri ve sınai mülki haklar konusunda bilinçlendirme faaliyetleri, buluş / patent / faydalı model / tasarım / marka ve bölgesel coğrafi işaretlerin geliştirilmesi, sayısının artırılması için “Patent Destek Ofisi”, proje yazım ve düzenlemesini destek için ise bir “Proje Destek Ofisi” oluşturulması,  Fikri ve sınai mülki hakların korunması yasası çerçevesinde fikir ve buluş sahiplerinin yasal haklarının, tam olarak korunabilmesi, lisanslama faaliyetlerine destek verilmesi için “Hukuk Danışmanlık Bürosu” kurulması, Uluslararası yayın sayısını süratle artırabilmek için “Makale Çeviri” ve akademik yükselmeleri teşvik için “Doçentlik Başvurusu Hazırlık Ofisi” ihdas edilmesi,  Ülke ve bölge ihtiyaçları doğrultusunda, ülkemizin ekonomik gelişim ve istihdamı artırma politikaları çerçevesinde “GİRİŞİMCİLİK” faaliyetlerini özendiren ve geliştiren faaliyetlerin artırılması, bu amaçla KOSGEB ve İŞKUR ile yakın temasın sağlandığı üniversite içi birimlerin oluşturulması,   Yabancı uyruklu öğrenci sayısını artırmak için Türkçe Öğretim Merkezi (OKÜ TÖMER), yabancı dil eğitimi için Yabancı Diller Eğitim Merkezi (OKÜ YADEM) kurulması, Kurulacak OKÜ YADEM aracılığı ile OKÜ mensupları, STK’lar ve sektörlere yönelik yabancı dil eğitim programları düzenlenmesi, Akademik ve idari personelin ihtiyaç duyduğu her türlü hizmetin üretilmesine kaynak sağlayabilecek vakıf ve kooperatif müesseselerinin   (OKÜ VAKIF ve OKÜ Kooperatifi) hayata geçirilmesi,  OKÜ’ nün uluslararası etkinliklerde gerekli vizyon ve misyonu üstlenebilmesi için, TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Programıyla ilişkili ilave veya bu tür kamu desteklerinden tamamen bağımsız, OKÜ VAKIF ve OKÜ Kooperatifi destekli, yurt dışı eğitim ve araştırma imkânları oluşturulması, Misafir Öğretim Üyesi statüsü ile alanında söz sahibi Yabancı Öğretim Elemanlarının ilgili Bölüm Kurulu kararları doğrultusunda üniversitemizde misafir edilmesi, Her alanda çevreye duyarlı geri dönüşüm projeleri oluşturulması, öngörülen ve mevcut projelere tam destek sağlanması, Üniversite ile toplumun her fırsatta buluşması ve bölgesel kalkınmaya destek için konferans, seminer vb. her türlü faaliyete gerekli maddi, fiziki ve idari desteğin sağlanması, Öğretim üyelerinin bilimsel etkinlik düzenleme ve bilimsel etkinliklere katılım faaliyetlerine tam destek sağlanması,  Üniversite tercihlerinde Üniversitemizin ön sıralarda yer almasını temin için, ilgili eğitim fuarlarına katılım sağlanması ve üniversite içi/dışı tanıtım günleri düzenlenmesi, Üniversitemiz programlarını ilk sıralarda tercih eden öğrencilere burs verilmesi için gerekli kaynakların oluşturulması, Üniversitemizi tercih eden öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını %100 karşılayabilmek için yurt, konukevi ve pansiyon tipi barınma imkânlarının mevcut durumunun iyileştirilmesi, Öğrenci kaynakları ve Üniversite paydaşlarıyla ilişkilerin güçlendirilmesi, Üniversiteye yeni katılan gençler için, Bölge/Üniversite ve Bölüm bazlı uyum programları geliştirilmesi,  Hızlı ve kullanımı kolay, yüksek güvenilirliğe sahip, sürdürülebilir, değişim ve gelişimlere kolay adapte edilebilir bir “Öğrenci İşleri Yazılımı” geliştirilmesi,  Öğrenci talep ve ihtiyaçlarını kaynağından tespit ve çözüm için, eğitimden sorumlu bir Rektör Yardımcısının başkanlık edeceği ve bağımsız akademik birimlerin yasal öğrenci temsilcileri ile seçilmiş belli sayıda öğrencinin doğal senatör hüviyetinde yapılandırıldığı “Öğrenci Senatosu” ihdası,  bu senatonun Üniversite Senatosu ile paralel düzenli toplanmasını temin eden mekanizmaların hayata geçirilmesi, Üniversitemiz üniversal yapısını oluşturan tüm birey ve paydaşların fikirlerini ve beklentilerini rahatlıkla paylaşabileceği, eleştiri ve yapıcı önerilerini kolaylıkla dile getirebileceği, düzenli çalışan demokratik bir “Serbest Kürsü” platformunun oluşturulması. Sadece seçenlerini ve atadıklarını değil tüm Üniversiteyi kucaklayan, makamda oturarak değil birimleri yerinde ziyaretle dinleyerek “sizinle birlikte” ilkesiyle yöneten, her türlü fırsatta öğrencilerle birlikte olmayı ilke edinmiş, tüm fikirlere değer veren şeffaf, demokratik ve hizmet odaklı bir yönetim modeli için OKÜ’ ye REKTÖR olmaya talibim"
Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları