ÇKS Başvurusunda son gün 30 Haziran!

OSMANİYE Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, bakanlık tarafında

 ÇKS Başvurusunda son gün 30 Haziran!İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
OSMANİYE Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, bakanlık tarafından ekim yapan üreticilere yönelik verilen Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) destekleme başvurusunun 30 Haziran Perşembe günü mesai bitiminde sona ereceğini duyurdu.
Her türlü tarımsal desteklemeleri almak için ÇKS başvurularının mutlaka yapılması gerektiğini belirten Müdür Sağlam, müracaat edecek çiftçilerin istenen belgeler ile İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurmaları gerekmekte olduğunu söyledi.  Üreticiler başvuru tarihinin son gününe kadar beklemesini isteyen Sağlam, yapılan başvuru sonrası üretici destekleme aldığını ve başvuru da sadece ekim yapan üreticilerin bulunabilmekte olduğunu kaydetti.
Çiftçilerden istenecek bilgi ve belgelerle ilgili açıklama yapan Sağlam şöyle dedi:  "ÇKS’ye kaydolmak veya kayıtlarını güncellemek üzere il ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunan çiftçilerden, Çiftçi Kayıt Formu EK-1 istenir. İnternet ortamından veya e-devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda sistemdeki ilgili alanlar doldurulur. Çiftçilerden, çiftçi kayıt formlarında ve/veya sistemdeki ilgili alanlarda, kendilerine ve arazisini kullandığı kişilere ait kimlik ve tüzel kişilik bilgilerinin beyanları istenir. Gerçek kişiler tarafından beyan edilen kimlik bilgileri KPS bilgileri ile eşleştirilir. Beyan edilen kimlik bilgileri ile KPS bilgileri eşleşmeyen çiftçilerden Nüfus Müdürlüğünden onaylı Nüfus Kayıt Örneği ve KPS bilgilerinin düzelttirilmesi istenir. Nüfus Müdürlüğünden alınan kayıt örneklerindeki bilgiler esas alınır. Tüzel kişiler tarafından beyan edilen bilgiler VEDOP bilgileri ile eşleştirilir. Beyan edilen bilgiler ile VEDOP bilgileri eşleşmeyen çiftçilerden, VEDOP bilgilerinin düzelttirilmesi istenir. Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların başvuru sırasında imza sirküleri ve yetki belgesi istenir. ÇKS’ye kaydolmak üzere başvuruda bulunan çiftçilerden, çiftçi kayıt formlarında veya sistemdeki ilgili alanlarda kadastro geçmiş birimlerdeki tarım arazileri için tapu kayıtları beyanı istenir. Tapu kaydı beyanları ile TAKBİS kayıtları eşleşmeyen arazilerde TAKBİS kayıtları esas alınır. Tescil işlemleri tamamlanmış birimlerde TAKBİS sisteminden erişilemeyen Tapu kayıtları dikkate alınmaz. Bu tapuların TAKBİS’e kayıt edilmesi esastır. Kadastro geçmeyen araziler için köşe noktaları koordinat değerlerini içeren EK-2’de yer alan keşif raporu istenir. Çiftçinin tek başına sahibi olduğu araziler hariç hissedar olduğu veya olmadığı ancak fiili kullanımında olan arazilere münhasır olmak üzere ÇKS kayıtları on beş gün süreyle Bakanlık web sitesinde yayınlanmak, il ilçe müdürlükleri ve muhtarlıklarda askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilir. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kayıtlardaki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Askı süresince yapılan itirazlar tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek karara bağlanır."
Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları