Dünya Yatırım Zirvesi WAIPA İstanbulda Düzenlendi.

-

Dünya Yatırım Zirvesi WAIPA İstanbulda Düzenlendi. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının Başbakanlık Yatırım Ajansı
Dünya Yatırım Zirvesi (WAIPA) İstanbul'da Düzenlendi.

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın (Başbakanlık Yatırım Ajansı) Başkanlığını yürüttüğü, Ajansımızın da üyesi bulunduğu Dünya Yatırım Tanıtım Ajansları Birliği (WAIPA) tarafından 21.’si düzenlenen Dünya Yatırım Konferansı, 100'ün üzerinde yatırım ajansı başkanının katılımıyla İstanbul’da düzenlendi.

Başbakanlık Yatırım Ajansı ve WAIPA Başkanı Arda Ermut konferansın açılış konuşmasında, özellikle gelişmekte olan ülkelere yapılacak yabancı yatırımlar konusunun desteklenmesinin hedeflendiğini belirterek, önümüzdeki dönemde, insan hakları ve çevreye odaklanan, sürdürülebilir yatırımların destekleneceğini söyledi.

Söz konusu konferansın açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin 15 Temmuz’daki kalkışma girişiminin ardından en kötüyü geride bıraktığını ifade ederek şunları söyledi; “Türkiye’deki demokrasi bugün en güçlü döneminde. Türkiye’yi çok büyük bir reform sürecine soktuk. Artık tüm kurumlarımızda çok büyük bir yapısal reformla, hukukun üstünlüğü ve demokrasi temelinde geleceğimize bakıyoruz. Tüm komşularımız ve bölgemizdeki partnerlerimiz ile ticareti geliştiriyoruz. Komşular arasında, aile içinde tartışmalar olabilir. Sesler yükselebilir. Biz tümünü geride bıraktık. Rotamızı batıya döndük. AB ile Gümrük Birliği’nin devamında yeni bir tür serbest ticaret anlaşması yapmayı önerdik. Tarım, kamu alımları, ihaleler, imalat sektörü için yeni rekabetçi bir anlaşması ile bugün 160 milyon dolar olan ticaret hacmimizi birkaç 600 milyon dolara çıkarabiliriz. Biz Türkiye olarak demokrasisi güçlü, hukukun üstünlüğü ile şekillenen kapsamlı bir reform süreci ile sektörlerimizi de buna hazırlıyoruz. Kapsamlı bir dönüşüm ile tasarrufları artırarak geleceği yeniden inşa ediyoruz. En kötüyü geride bıraktık” diye devam ederken küresel düzeyde yatırım ve ticaretin önündeki en önemli engelin korumacılık olduğunu da belirtmiş ve açılış konuşmasını “Tüm dünyada yatırımlar ve verimlilik azalıyor. İstihdam yaratan küresel bir büyümeden uzağız. Geleceğe yönelik olarak yapıcı olmak gerekiyor. Ticaret hacmi, küresel büyüme oranının neredeyse yarısı düzeyinde. Küresel anlamda, eğitimle güçlendirilmiş, yaşam boyunca öğreti ile şekillenen, aktif iş gücü politikaları yaratılmalı, AR-GE ve kapsayıcı modelle yatırım politikaları üretilmeli.” sözleriyle tamamlamıştır.

Konferansın ilk oturumunda, Afrika Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Celestin Monga, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Yatırımlar Direktörü James Zhan, ICIEC (Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi İslami Şirketi) CEO’su ve İslami Kalkınma Bankası Grubu ITAP Denetleme Komitesi Başkanı Oussama Kaissi ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek konuştu. Kapsayıcı yatırım ve sürdürülebilir kalkınma ana teması ile toplanan konferansı, yüzü aşkın ülkeden Yatırım Ajansı Başkanı ve üyesinin yanı sıra; UNCTAD, UNIDO, OECD, Dünya Bankası, Uluslararası Ekonomik Kalkınma Konseyi, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün üst düzey temsilcileri, özel sektör, akademik camia ve sivil toplum örgüt üyeleri izlemiştir. Dünya Bankası, Uluslararası Çalışma Örgütü, İslam Kalkınma Bankası, OECD gibi kurumların üst düzey yöneticilerinin de katılım sağladığı iki gün süren söz konusu konferans neticesinde, dünyada mevcut yatırım tanıtım ajanslarının, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma noktasında daha aktif rol alması için atılması gereken adımlar belirlenmeye çalışılmıştır. Konferans açılış programında, ayrıca İslami Kalkınma Bankası (ICIEC), Uluslararası Çalışma Örgütü, AIM Dubai ve fDi Intelligence ile Dünya Yatırım Ajansları Birliği WAIPA arasında kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin Mutabakat Zaptı İmza Törenleri gerçekleştirilmiş olup söz konusu organizasyona ajansımızı temsilen DOĞAKA Genel Sekreteri Sayın Onur YILDIZ ve Hatay Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sayın Cenk ÖZBAYKAL tarafından katılım sağlanmıştır.

Başbakanlık Yatırım Ajansı ve WAIPA Başkanı Sayın Arda Ermut, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, sadece doğrudan yatırım değil sürdürülebilir doğrudan yatırım konusunun, gelecekteki büyüme için son derece önemli olduğuna işaret ederek; “Yatırımlar ve uluslararası doğrudan yatırımlar anlamında 2014 yılından bu yana Türkiye’nin Başkanlığında faaliyetlerine devam eden WAIPA tüm dünyadaki yatırım ajanslarının mensup olduğu tek platform. Bugün dünya ekonomisine baktığımızda, Batı hâkimiyetinden uzaklaşmış, daha küresel bir yapı görüyoruz. 2016 yılında yaklaşık 1,85 trilyon dolar değerinde olan uluslararası doğrudan yabancı yatırım akışının yarıdan fazlası artık bu ekonomilere yönelmiş durumda. Dünya Yatırım Ajansları Birliği (WAIPA) olarak bizim hedefimiz ise daha da yüksek. Orta vadede, 2 trilyon dolar eşiğini aşmayı amaçlıyoruz. WAIPA, dünyayı sürdürülebilir bir ekonomik faaliyet ağı haline getirme konusunda kararlı. Doğrudan yabancı yatırım teşvikine ilişkin trendlere yön vererek yatırımları artırıyoruz.
Yatırımın sürdürülebilir kılınması gerçeğinin en etkili yatırım teşvik stratejisi olduğunu savunuyoruz. Dünya genelindeki ekonomik eşitsizliklere odaklanmak, hâlâ bir numaralı hedefimiz. WAIPA olarak, gelişen ekonomilere daha kapsayıcı bir anlayışla yaklaşan bir küresel yatırım pazarı oluşturma konusunda kararlıyız. Bu amaçla, gelişen ekonomilerle yoğun işbirliği yaparak doğrudan yabancı yatırım akışlarını dengeleme çalışmalarında onlara destek veriyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları
Görüş Bildir