DOĞAKA Uygulamış Olduğu Mali Destek Programlarının

-

DOĞAKA Uygulamış Olduğu Mali Destek Programlarının Etkilerini Ölçmeye Yönelik Etki Analizi Çalışmasını Tamamladı Bu araştırma ile DOĞAKA

DOĞAKA Uygulamış Olduğu Mali Destek ProgramlarınınDOĞAKA, Uygulamış Olduğu Mali Destek Programlarının Etkilerini Ölçmeye Yönelik “Etki Analizi” Çalışmasını Tamamladı

Bu araştırma ile DOĞAKA’ nın TR63 bölgesinin kalkınması açısından yeri ve öneminin irdelenerek değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeler çerçevesinde Ajans tarafından sağlanan mali desteklerin işletmelere yansımalarının neler ve ne ölçüde olduğunun tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Bu çalışma, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde bulunan ve 2010 yılı İktisadi ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı; 2011 yılı Tarımsal Sanayinin Geliştirilmesi ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi “Küçük Ölçekli Altyapı” Mali Destek Programı; 2012 yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında desteklenen projelerin etkilerinin neler olduğunun belirlenmesini kapsamakta olup, bilgilerinize sunulmaktadır.

http://www.dogaka.gov.tr/Haber/Dosya/www.dogaka.gov.tr_2616_WM3C71VR_DOgAKA-Etki-Analizi-BASKi.pdf
Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları
Görüş Bildir