DOĞAKA Kurumsal Stratejik Plan Dış Paydaş Anketi

-

DOĞAKA Kurumsal Stratejik Plan Dış Paydaş Anketi 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya

DOĞAKA Kurumsal Stratejik Plan Dış Paydaş AnketiDOĞAKA Kurumsal Stratejik Plan Dış Paydaş Anketi

10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve malî kontrolü düzenlemektir. Bu kanuna göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin stratejik plan ve buna bağlı olarak, performans programı ve bütçe hazırlamaları gerekmektedir. Kalkınma Ajansları 5018 sayılı Kanun kapsamında yer almasa da kurumsal gelişimin sağlanması, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOĞAKA) hedeflerine ulaşmasına yönelik çalışmaların katılımcı yöntemlerle bir plan dahilinde yürütülmesini sağlamak amacıyla Kurumsal Stratejik Planın hazırlanması kararlaştırılmış ve hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.

Bu doğrultuda Bölgemizde yer alan paydaşların görüş ve önerilerinin söz konusu çalışmaya yön vermesi amacıyla “Dış Paydaş Anketi” hazırlanmış olup https://goo.gl/Ap2crv linkinde görüş ve önerilerinize açılmıştır.

İlgi ve katılımınız için teşekkür ederiz.
Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları
Görüş Bildir