2017 Yılı Eylül - Ekim Dönemi Teknik Destek Sözleşme

-

2017 Yılı Eylül - Ekim Dönemi Teknik Destek Sözleşme Sürecine İlişkin Duyuru Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı DOĞAKA 2017 Yılı Teknik Destek

2017 Yılı Eylül - Ekim Dönemi Teknik Destek Sözleşme2017 Yılı Eylül - Ekim Dönemi Teknik Destek Sözleşme Sürecine İlişkin Duyuru

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2017 Yılı Teknik Destek Programı Eylül - Ekim dönemine ilişkin değerlendirme sonuçları 21 Kasım 2017 tarihi itibariyle Ajansımız internet sitesinde kamuoyuna duyurulmuştur.

Söz konusu program kapsamında destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine sözleşme ve proje uygulama sürecine ilişkin olarak Ajansımız İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından gerekli yazılı bildirimler önümüzdeki günlerde yapılacaktır.

Yazılı bildirimlerin tebellüğ edildiği tarihten itibaren en geç on (10) gün içinde (son gün resmi tatil günü olması durumunda takip eden günün mesai saati bitimine kadar) https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/ adresine giriş yapılarak sözleşme için gerekli belgelerin yüklenmesi ve sözleşmeyi imzalamak üzere Ekte listelenen evrakların tamamlanarak Hatay'da İzleme Değerlendirme Birimi'ne, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta Yatırım Destek Ofislerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Kurumların söz konusu destekten yararlanma hakkı, yukarıda bahsi geçen sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra doğacaktır. Bu sebeple, yukarıda belirtilen süre içinde talep edilen bilgi ve belgelerle birlikte sözleşmeyi imzalamak üzere tarafımıza müracaat edilmediği takdirde, destek alma hakkından feragat ettiğiniz varsayılacaktır.

Destek sahiplerinin sözleşme imzalanmadan ve Ajans ile irtibata geçmeden hiçbir şekilde Teknik Destek faaliyetlerine başlamaması gerekmektedir. Sözleşmelerin imzalanması esnasında tüm yararlanıcılar Teknik Desteğin nasıl uygulanacağı hakkında bilgilendirileceklerdir.

T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
Genel Sekreterliği

Sözleşme İçin Gerekli Olan Belgeler;

Başvuru Sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını noter tarafından tasdik eden belge ya da en üst yetkili amir onaylı tatbiki imza(Kamu Kurumlarının amirleri; İl Müdürü, Kaymakam, Belediye Başkanı vb. projenin tüm evraklarını imzalayacaksa ve yetki devretmeyecekse bu belge gerekmemektedir).
Teknik Desteğin nerede, nasıl ve hangi zaman aralığında uygulanacağına dair yararlanıcının beyanı.
Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları
Görüş Bildir